Sanitace výčepního zařízení

Nabízíme Vám komplexní servis údržby a sanitace výčepních zařízení. Sanitace výčepního zařízení je jedním z nejdůležitějších faktorů kvality čepovaných nápojů.

Sanitace je proces, kterým se (za použití chemických a mechanických vlivů) likvidují nežádoucí mikroorganismy a nánosy pivní kamene ve vedení. Velice důležitý je cyklus a pravidelnost provedení sanitace:

 • 1 x týdně musí být prováděna v případě, kdy není proveden každodenní proplach vedení vodou
 • 1 x za 2 týdny by měla být provedena pravidelná sanitace pod podmínkou každodenního proplachu vodou po ukončení čepování
 • 1 x za měsíc by měla být provedena sanitace vedení vín a limonád
 • Sanitací v delších časových intervalech (1 x 3týdny a déle) dochází ke zhoršení kvality piva a především ke změně chuti piva

Jak probíhá sanitace vedení (činnost sanitačního technika)

 • Sanitovaný okruh je propláchnut pitnou vodou (vytlačí zbytky nápoje) a naplněn sanitačním prostředkem, kdy doba působení sanitace je předepsána výrobcem sanitačního prostředku. Obvykle se pohybuje okolo 20 minut.
 • Demontované narážeče musí být rozebrány, ponořeny do sanitačního prostředku, poté mechanicky vyčištěny
 • Demontované kohouty musí být rozebrány, ponořeny do sanitačního prostředku, poté mechanicky vyčištěny
 • Vysanitované vedení je řádně propláchnuto pitnou vodou
 • Výčepní zařízení je zpětně zkompletováno a natlakován, pro kontrolu těsnosti
 • Zapsání provedení sanitace do sanitačního deníku
 • Je provedeno vyčištění kondenzátoru chladiče piva doporučeným technologickým postupem a kondenzátoru chladiče se provede zápis do sanitační knihy

Samozřejmostí je vybavení provozovny sanitační knihou!

 • Technik: Michal Palán
 • telefon: +420 606 391 128

Užitečné informace

Víte že sanitace je proces, kterým se likvidují nežádoucí mikroorganismy a nánosy pivní kamene ve vedení. Velice důležitý je cyklus a pravidelnost provedení sanitace!